Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

VIROLAHTI, SAARASJÄRVI

Kohde on osa Salpalinjaan kuuluvaa puolustusketjua, jonka rakentaminen aloitettiin 1940. Se sijaitsee Saarasjärven eteläpuolella, peltoaukean pohjois- ja länsipuolilla. Maasto on osittain tiheää havumetsää sekä sekametsää. Kohde kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Alueella pystyy hahmottamaan selkeästi kenttälinnoitteiden, betonikorsujen ja kiviesteiden sijoittelemisen maastoon. Alueella sijaitseva Panssaritorjuntatykin teräsbetoninen pesäke on Salpalinjalla harvinainen linnoituslaite. Kohteen eteläosassa, metsäisellä mäenrinteellä sijaitsevat teräsbetoniset panssaritorjuntatykin ja konekiväärin korsu nro 153, sekä vierekkäin tulenjohtokorsu nro 69 ja panssaritorjuntatykin pesäke nro 270. Näiden läheisyydessä on konekiväärikorsu nro 70. Saarasjärventien pohjoislaidalla on konekiväärikorsu nro 152. Korsujen välisillä alueilla ja niiden taustoilla on maahan kaivettuja, kenttälinnoitettuja taistelu- ja yhdyshautoja tuliasemineen, joita ei ole tutkittu kauttaaltaan. Taisteluhautojen päätorjuntasuunnat ovat itään ja etelään. Kohteen itäpuolella on panssarivaunun kivieste.

VIROLAHTI, TIIKINKORPI

Kohde on osa Salpalinjaan kuuluvaa puolustusketjua, jonka rakentaminen aloitettiin 1940. Se sijaitsee Saarasjärven itäpuolella, Saarasjärventien molemmin puolin. Maasto on sekametsää. Kohteen eteläosa kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Kohteen eteläosassa sijaitsevat teräsbetoniset majoituskorsu nro 72 ja konekiväärikorsut nrot 155 ja 73. Kohteen pohjoisosassa on majoituskorsu nro 75. Korsujen välisillä alueilla ja niiden taustoilla on maahan kaivettuja, kenttälinnoitettuja taistelu- ja yhdyshautoja tuliasemineen, joita ei ole tutkittu kauttaaltaan. Taisteluhautojen päätorjuntasuunnat ovat itään. Kohteen itäpuolella on panssarivaunun kivieste. Saarasjärven itä- ja koillisrannoilla sijaitsee Salpalinjan rakentamisen aikaisien parakkialueiden jäännöksiä, joita ei ole tutkittu.

VIROLAHTI, SYVÄNONNENNOTKO

Kohde on osa Salpalinjaan kuuluvaa puolustusketjua, jonka rakentaminen aloitettiin 1940. Se sijaitsee Syvänonnennotko nimisellä metsäalueella Saarasjärventien ja Säkäjärventien risteyksen eteläpuolella, pääosin kangasmetsässä. Kohteen eteläosassa sijaitsee teräsbetoninen majoituskorsu nro 77 ja pohjoisosassa konekiväärikorsut nrot 78 ja 79 sekä majoituskorsu nro 80. Korsujen välisillä alueilla, niiden taustoilla sekä etumaastossa on maahan kaivettuja, kenttälinnoitettuja taistelu- ja yhdyshautoja tuliasemineen, joita ei ole tutkittu kauttaaltaan. Taisteluhautojen päätorjuntasuunnat ovat itään ja etelään. Kohteen itäpuolella on panssarivaunun kivieste. Kohteen koillispuolella on sijainnut Salpalinjan rakentamisen aikainen parakkialue, jonka jäännöksiä ei ole tutkittu.

VIROLAHTI, AALTOLA

Kohde on osa Salpalinjaan kuuluvaa puolustusketjua, jonka rakentaminen aloitettiin 1940. Se sijaitsee Rajalammesta laskevan joen ja Suurisuon välisellä alueella Säkäjärventien kummallakin puolella. Maasto on pääosin kangasmetsää. Kohteen eteläosassa sijaitsee teräsbetoniset konekiväärikorsu nro 143 ja majoituskorsu nro 121 ja pohjoisosassa konekiväärikorsu nro 142 sekä majoituskorsu nro 141. Korsujen välisillä alueilla, niiden taustoilla sekä etumaastossa on maahan kaivettuja, kenttälinnoitettuja taistelu- ja yhdyshautoja tuliasemineen, joita ei ole tutkittu kauttaaltaan. Taisteluhautojen päätorjuntasuunta on itään. Kohteen itäpuolella on panssarivaunun kivieste, joka sijaitsee osin pellolla.

VIROLAHTI, HYTIN LINNOITTEET

Kohde on osa Salpalinjaan kuuluvaa puolustusketjua, jonka rakentaminen aloitettiin 1940. Linnoitteita sijaitsee neljällä alueella Hytti-nimisen tilan länsi- ja pohjoispuolella, peltojen jaasutuksen rajaamilla sekametsäalueilla. Kohde kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Kohteen itäosassa, yksityisalueen pihamaalla on teräsbetoninen konekiväärikupupesäke ja majoituskorsu nro 30. Keskiosassa on tonttialueen laidalla sijaitseva konekiväärikorsu nro 151 ja Säkäjärventien varrella konekiväärikupupesäke nro 277. Itäosassa on hakkuuaukealla majoituskorsu 24. Kohteen pohjoisosassa on Virojokeen rakennettu nk. Säkäjärven tulvituspato. Korsujen välisillä alueilla, niiden taustoilla sekä etumaastossa on maahan kaivettuja, kenttälinnoitettuja taistelu- ja yhdyshautoja tuliasemineen, joita ei ole tutkittu kauttaaltaan. Taisteluhautojen päätorjuntasuunta on itään. Kohteen itäpuolella on panssarivaunun kivieste, jota on peltoalueelta purettu noin 120 metrin matkalta.

VIROLAHTI, MUSTAVUOREN LINNOITTEET

Kohde on osa Salpalinjaan kuuluvaa puolustusketjua, jonka rakentaminen aloitettiin 1940. Se sijaitsee Mustavuoren pohjoisosassa Säkäjärven seuraintalon (entinen suojeluskuntatalo) ympäristössä, sekametsässä. Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Kohteen itäosassa on teräsbetoninen tulenjohtokorsu nro 25 ja länsiosassa, yksityisalueen pihamaalla panssaritorjuntatykin ja konekiväärin korsu nro 140. Korsujen välisillä alueilla ja niiden taustoilla sekä etumaastossa on maahan kaivettuja ja kallioon louhittuja, kenttälinnoitettuja taistelu- ja yhdyshautoja tuliasemineen, joita ei ole tutkittu kauttaaltaan. Taisteluhautojen päätorjuntasuunnat ovat pohjoiseen ja itään. Kohteen pohjoispuolella, joen rannassa on panssarivaunun kivieste.

 

 

 

 

 

 

©2019 Rooliopas Rissanen - suntuubi.com