Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

ROOLIOPAS RISSASEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

 

1. TOIMINNAN KUVAUS

Tätä suunnitelmaa noudatetaan Kari Suoknuutin järjestämillä ja yksin vetämillä opastuksilla. Opastukset voivat tapahtua Virolahden, Miehikkälän, Luumäen ja Lappeenrannan alueilla. Opastukset tapahtuvat sulan maan aikaan kävellen tai polkupyörällä  maastossa maastopolkuja ja yleisiä teitä pitkin.  Hiihtovaellukset talvella ovat myös mahdollisia. Tilauksesta voidaan järjestää nuotiokahvit tai yliyön opastuksen. Opastukset voivat olla myös kohdeopastuksia.

 

2. TURVALLISUUSUUDESTA VASTAAVA HENKILÖ

Kokonaisvastuu opastuksilla on Kari Suoknuutilla, 040 506 8087.

 

3. ENNAKOITAVAT VAARATILANTEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET

Mahdollisia vaaratilanteita maastossa on raajojen venähdykset ja nyrjähdykset, kaatumiset, hiertymät, haavat  sekä mahdolliset sairauskohtaukset. Lisäksi  kesällä ampiaisen/käärmeen pistot ja  talvella paletumien vaara. Liikenneonnettomuuksien mahdollisuus on ylitettäessä tai liikuttaessa yleisillä teillä.

 

4. TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI

Maastossa ja tiestöllä liikutaan oppaan johdolla. Kohteisiin mm. korsut tutustuessa varoitetaan lyömästä päätä matalissa tiloissa sekä  kompastumasta kynnyksiin ja monttuihin. Opastukselle ilmoittautuessa opas on pyytänyt ottamaan mukaan oma taskulamppu sekä pukeutumaan vaellukseen sopivilla varusteilla. Maastoreitit on pyritty suuntaamaan siten, ettei liikuta kaikkein vaikeakulkuisimmissa maastoissa. Väsymyksen ja mahdollisen lämpöuupumuksen ehkäisemiseksi liikkumisvauhti on verkkaista ja tarvittaessa pidetään taukoja. 

Yleisillä teillä liikuttaessa noudatetaan liikennesääntöjä.

Nuotiopaikalla ja avotulen kanssa noudatetaan suurta  varovaisuutta. Opas ohjeistaa vaeltajille telttojen lämmityksen, tulipalojen torjunnan, ympäristöasiat sekä uintiin liittyvät turvallisuusasiat. Opastuksilla noudatetaan jokamiehen oikeuksia eikä mennä pihapiireihin.

 

5. OHJEITA ONNETTOMUUS JA VAHINKOTILANTEITA VARTEN

Pienet tapaturmat hoidetaan oppaan mukana olevalla ensiapu-laukulla. Sairauskohtaustapauksissa annetaan tapahtumapaikalla ensiapu ja hälytetään apua numerosta 112. Samalla tulee maastossa järjestää oppaan johdolla opastus pelastusajoneuvoille.

Mahdollisissa liikenneonnettomuustapauksissa annetaan ensiapu tapahtumapaikalla, hälytetään apua numerosta 112 sekä varoitetaan ja opastetaan muuta liikennettä. Opastuksessa käytetään merkittyjen teiden nimiä.

Havaittaessa maastossa kulo oppaan johdolla ryhdytään alkusammutukseen maastosta löytyvillä välineillä sekä hälyttää apua numerosta 112.

 

6. PALVELUN TARJOAMISESSA MUKANA OLEVIEN TURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄ PEREHTYMINEN JA KOULUTTAMINEN SEKÄ MAHDOLLISET PÄTEVYYS- JA KOULUTUSVAATIMUKSET

Kari Suoknuuti on suorittanut EA1-kurssin, kortti on voimassa 18.10.2020 saakka.

 

7. PALVELUSSA KÄYTETTÄVÄT TILAT, RAKENTEET, VÄLINEET JA REITIT

Opastukset voivat tapahtua Virolahden, Miehikkälän, Luumäen ja Lappeenrannan alueilla. Opastukset tapahtuvat sulan maan aikaan kävellen tai polkupyörällä  maastossa maastopolkuja ja yleisiä teitä pitkin.  Hiihtovaellukset talvella ovat myös mahdollisia. Tilauksesta voidaan järjestää nuotiokahvit tai yliyön opastuksen. Opastukset voivat olla myös kohdeopastuksia.

 

8.PALVELUN TARJOAMISEEN LIITTYVÄT OLOSUHDERAJOITUKSET

Olosuhderajoituksia ei ole. Opastukselle ilmoittautuessa opas on pyytänyt varustautumaan vaellukseen sopivilla varusteilla.

 

9. PALVELUN SUURIN MAHDOLLINEN TURVALLINEN ASIAKASMÄÄRÄ ERI OLOSUHTEISSA

Suurin mahdollinen turvallinen asiakasmäärä eri olosuhteissa on kaikissa sama, noin 10.

 

10. PALVELUN VAIKUTUSPIIRISSÄ OLEVIEN MUIDEN KUIN ASIAKKAIDEN TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN

Tapahtumasta ei aiheudu ulkopuolisten turvallisuudelle vaaraa.

 

11. ERILAISTEN ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEIDEN KIRJAAMINEN

Kaikki onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteet kirjataan ylös.

 

12. MENETTELY KULUTTAJATURVALLISUUSLAIN 8§:SSÄ SÄÄDETYN ILMOITUSVELVOLLISUUDEN NOUDATTAMINEN 

Kuluttajaturvallisuuslain 8§ käsittelee vaarallisesta kulutustavarasta ja kuluttajapalvelusta ilmoittamista. Tapahtumassa ei ole kulutustavaraa  eikä kuluttajapalvelua, joista aiheutuu vaaraa jonkun terveydelle tai  omaisuudelle. Ilmoitusta Tukesiin ei tarvitse tehdä.

 

13. MITEN TURVALLISUUSASIAKIRJAAN SISÄLTYVÄT TIEDOT SAADAAN PALVELUN TARJOAMISESSA MUKANA OLEVIEN TIETOON

Alkupuhuttelussa Kari Suoknuuti käy turvallisuusasiakirjan kohta kohdalta läpi. Lisäksi  turvallisuusasiakirja on kaikkien luettavissa tapahtumassa.

 

14. MITEN TIETOJENANTOASETUKSESSA SÄÄDETYT TIEDOT ANNETAAN PALVELUUN OSALLISTUVILLE JA PALVELUUN VAIKUTUSPIIRIISSÄ OLEVILLE

Asiakkaille ilmoitetaan, mistä ja milloin vaellus/opastus alkaa ja milloin ja minne päättyy. Jos opastus on yhdensuuntainen reitti, päätepisteestä on järjestäjän puolesta järjestetty paluukuljetus.

©2019 Rooliopas Rissanen - suntuubi.com