Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

RAVIJOEN TULVITUKSET 

YLEISTÄ

Salpalinjaan oli suunniteltu useita tulvitusjärjestelmiä. Niistä kolme eli KIvijärven, Säkäjärven ja Ravijoen järjestelmät saatiin rakennettua. Näissä tulvitusjärjestelmissä on yhteensä kymmenen patoa. Kivijärven järjestelmässä 6 patoa sekä Ravijoella että Säkäjärvella molemmissa 2 patoa.

Patoamalla pyrittiin nostamaan veden pintaa alavilla maastonkohdilla, järvi- ja jokialueilla sekä pehmennettiin niiden ranta-alueita. Tällöin panssarivaunujen liikkuminen vaikeutui sekä esti vihollisen jalkaväen kaivautumisen. Talvella jäätyneenä tulvitusalueet muodostivat tasaisen ampuma-alan ja estivät niin ikään kaivautumisen. Tarvittaessa jää voitiin rikkoa esim. käyttämällä omaa epäsuoraa tulta. Tulvitusalueilla/vesiasteilla voitiin säästää myös rahaa verrattuna kantalinnoitteiden rakentamiseen.

Virolahden Ravijoella ja Säkäjärvellä tehdyt tulvitukset olivat pienehköjä ja ne lähinnä olisivat tehostaneet vesistöjen estearvoa sekä vähentäneet vihollisen mahdollisuuksia käytttää rantapenkkaa hyväkseen mm. suojautumisessa. Luumäelle rakennettu Kivijärven-Urpolanjärven tulvitusjärjestelmä oli myös operatiivisestijo selvästi edellisiä merkittävämpi. Valmiina suunnitelma olisi lisännyt Salpalinjan estearvoa noin kymmenen neliökilometrin alueella Salpausselän harjulta etelään.

RAVIJOEN PADOT

Ravijokeen suunniteltiin syyskuusta 1940 alkaen kolme patolaitetta. Eteläisin nykyisen Kankaantien Ravijoen ylittävän sillan pohjoispuolelle, toinen nykyisen Museotien pohjoispuolelle, Ravijoen sahan lähistölle ja kolmas nykyisen Harjun oppimiskeskuksen alueelle nykyisen Viipurintien Ravijoen ylittävän sillan eteläpuolelle. Ravijoen padotuksella oli tarkoitus lisätä Salpalinjan Ravijoen pituisella alueella estearvoa merkittävästi.

Kankaantien padon tarkoitus oli tulvittaa Ravijoki aina pohjoiseen vanhalle myllylle asti, joka sijaitsee Museotien eteläpuolella. Käytännössä tulvitus olis ulottonut toiselle padolle asti. Kankaantien pato olisi pohjoispuolellaan levittänyt Ravijoen noin 30 metrin levyiseksi ja vähintään 1,5 metriä syväksi. Ainoa matalampi kohta olis jäänyt Museotieltä 200 metriä etelään, johon tulvitus olisi nostanut vedenpintaa alimmillaan 0,7 metrin korkeuteen. Kankaantien pato olisi ollut kaksisettinen, mutta sen rakentaminen peruttiin. Louhintatyöt ehdittiin aloittaa, jotka näkyvät Kankaantien sillan pohjoispuolella.

Ravijoen sahan lähistölle rakennetulta padolta oli tarkoitus tulvittaa Ravijokea pohjoiseen noin 2,6 kilometrin matkalla. Pato levitti Ravijoen vähintään 20 metrin levyiseksi ja 1,7 kilometrin matkalle saatiin vähintään 2 metrin syvyys. 

Tarkoitus oli tulvittaa Ravijokea padolta pohjoiseen, museotieltä pohjoiseen asti. Nykyiseltä Ravijoen sahalta pohjoiseen Harjun OPK alueelle. Noin 2.6km matkalta. Pato levitti Ravijoen vähintään 20metrin levyiseksi ja 1.7km matkalle saatiin vähintään 2metrin syvyys. Ravijoen sahan pato oli padoista suurin, nelisettinen pato. Padosta on purettu  Ravijoen itäreunalla olleet neljän settipalkin betoniset tukirakenteet. Padosta on jäljellä Ravijoen länsireunan settipalkkien betoniset tukirakenteet.

Pohjoisimman padon tulvituksen tarkoitus oli tehostaa keskimmäisn padon tulvitusta ja nostaa veden pintaa 0,5 metriä korkeammalle pohjoispuolellaan. Viipurintien pato oli kaksisettinen. Padosta on purettu Ravijoen itäseunan betoniseinä sekä betonipohja. Padosta on jäljellä Ravijoen länsireunan betoniseinä.  

Patojen rakennusjärjestys oli Kankaantien pato, Ravijoen sahan pato ja Viipurintien pato.  Patojen tukirakenteet tehtiin betonista. Patosetit olivat puusta. Patojen täyttyminen matalimman veden, kuivimman kauden aikana olisi kestänyt noin kaksi viikkoa. Tästä johtuen ehdotettiin veden varastoimista jo aikanaan kuivatettuun Ravijärveen.

Kesällä 1944 annettiin määräys Salaplinjan saattamisesta taistelukuntoon, tässä yhteydessä padotukset aloitettiin, vesiesteet otettiin käyttöön. Insinööri Castrenin muistelmien mukaan patosettien laskemisen jälkeen padot jäi valvomatta, jolloin ne tulvivat yli ja vesi söi uuden uoman padon viereen. Täten puiset settipalkit jouduttiin nostamaan ylös ja tulvitus jouduttiin purkamaan. Kun patojen sivut oli täytetty, tulvitus aloitettiin uudelleen. Sateisen kesän myötä patolaitteilla onnistustuttiin Ravijoki tulvittamaan suunnitellussa laajuudessa. Vesiesteet oli täynna. täytetty valmiiksi, kun Linnoitustoimisto luovutti laitteet II Armeijakunnalle syyskuun alussa 1944. Syyskuun 1944 loppuun mennessä kaikki tulvitukset oli purettu vaiheittain.

©2019 Rooliopas Rissanen - suntuubi.com